Historia

Dnia 1 lipca 1997r. słowami:
"Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła świętego i dla dobra duchowego wiernych, po wysłuchaniu zgodnie z kanonem 515§2 K.P.K. - zdania Rady Kapłańskiej i stron zainteresowanych, eryguję nową parafię p.w. Św. Jadwigi Królowej w Szczecinie."
powołana została nowa parafia.

Proboszczem został mianowany ksiądz kanonik Emanuel Lose.

Po załatwieniu formalności z nabyciem nieruchomości pod budowę kościoła 1 października 1997r. rozpoczęta została budowa kaplicy, która ma służyć parafii do czasu wybudowania kościoła.

Kaplica, przy wielkim zaangażowaniu tutejszych mieszkańców, powstała w ciągu dwóch miesięcy.

19 grudnia 1997r. kaplicę poświęcił Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. Marian Przykucki.

Copyright by Parafia p.w. św Jadwigi Królowej w Szczecinie, Design by SINGERTON Tomasz Śpiewak, Aktualizuje Wojciech Kukułka